Víkendová rybačka

Víkendová rybačka

Víkendová rybačka a vylepšenie osobáčiku z miestnej vody. Kapry s váhou od 7 do 17,8 kg. Kúsli si Red Garlic s popkú a neutrálku Dead Sea s popkú Oliheň.

Tomáš Polák