Prosím čekejte...

Pokračovat v nákupu
Zobrazit košík a pokladna
Pokračovat v nákupu
Zobrazit košík a pokladna

V košíku nejsou žádné položky.

Součet: 0,00 Kč

Prodávající:

Milan Tomík - Rybárske potreby KIMOT

SNP 28, Skalica, 909 01

Kamenný obchod:

Mallého 14, Skalica, 909 01

mobil : +421 903 236 718

mobil : +421 903 492 465

email: info@norespect.cz

IC: 35496517

DIC: SK1020124248

Číslo účtu: SK2909000000000250618575

Číslo živnostenského registra: 206-12658, Okresný úrad Senica

1, Objednání zboží

Kupující při objednávání zboží uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, která je závazná v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodů prodávajícího www.norespect.cz

Kupující si vybere příslušné zboží a vloží ho do košíku. Po vložení do nákupního košíku a určení množství může kupující přejít k pokladně a dokončit objednávku. Po ukončení objednávky je objednávka chápána jako závazná a lze od ní odstoupit jen za podmínek uvedených níže. Při objednávce se nemusíte registrovat. Pokud se zaregistrujete, je třeba vyplnit registrační formulář. Při nakupování jako nezaregistrovaný zákazník, vyplňujete potřebné údaje až při dokončování objednávky. Závazná objednávka musí obsahovat povinné údaje jako jsou jméno, příjmení, adresa nakupujícího, adresa dodání, pokud není totožná s fakturační adresou, název produktu, počet kusů, celkovou cenu, způsob dodání zboží, způsob platby, telefonní číslo a emailovou adresu. Po dokončení objednávky obdržíte od nás potvrzující email s potvrzením přijetí objednávky. Objednávky vyřizujeme v pracovních dnech prodejny.

Nákupem nebo registrací zákazníka automaticky souhlasíte s tím, že můžete být informováni o novinkách v našem internetovém obchodě emailem. Pokud nebudete mít o tyto informace zájem, máte možnost jejich zasílání kdykoliv ukončit. Kupující poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním, bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.norespect.cz, realizování marketingových aktivit, informací o novinkách a akčních nabídkách.

Internetový obchod www.norespect.cz zpracovává osobní údaje dotčených osob na marketingové účely na základě jejich žádosti resp. souhlasu dotčené osoby v souladu s § 11 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu, při registraci na internetovém obchodě www.norespect.cz.

Dotyčná osoba vyjadřuje svůj souhlas před odesláním objednávky nebo při registraci na internetovém obchodě www.norespect.cz, aby prodávající zpracoval a uchovává její osobní údaje při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systému. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Osobní údaje, které nám poskytujete v rámci objednávky budou použity ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 122/2013 Z.z. a budou použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží.

2, Storno objednávky a odstoupení od smlouvy

Možnosti stornování objednávky ze strany kupujícího, jsou možné jen v těchto případech:

  •     v první den v uskutečnění objednávky - bez poplatku
  •     do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu - náklady na vrácení zboží nese kupující. Zboží i s písemným odstoupením od smlouvy třeba zaslat ve stanovené lhůtě na naši adresu. Akceptujeme pouze vrácení produktu, který není (poškozený, používaný, v originálním obalu a obsahuje všechny dodané dokumenty a příslušenství obdržené při koupi)


Po obdržení všech náležitostí vyřídíme Váš požadavek nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Sumu za vrácené zboží Vám převedeme na účet uvedený v odstoupení od smlouvy.

Internetový obchod www.norespect.cz si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její části, pokud:

  •     se produkt uvedený na našich stránkách již nevyrábí nebo se přestal vyrábět
  •     se změnila cena u dodavatele produktu
  •     zveřejněna cena produktu byla chybná

V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží, bude mu částka vrácena převodem na jeho účet v nejkratším možném termínu.

3, Dodání zboží a dodací lhůty

Zboží dodáváme na adresu určenou v objednávce a to od 1-5 pracovních dní vyjma svátky a víkendy, případně dovolené a při skladových zásobách. Při jakémkoliv zpoždění odeslání objednávky bude nakupující písemně upozorněn. K naší lhůtě třeba připočítat lhůtu dodání, kterou potřebuje dopravce na doručení zboží.

Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců může být dodací lhůta delší. O těchto skutečnostech však bude nakupující seznámen emailem.

Vámi objednané zboží, které máme na skladě, odesíláme v den objednání nebo nejpozději následující pracovní den. Pokud zboží není na skladě, budeme Vás telefonicky nebo emailem kontaktovat o možném termínu doručení.

Česká republika:

Doručení Česká pošta (Dobírka)

  • balík do 1 500 Kč poštovné 189 Kč
  • balík od 1 500 Kč poštovné 0 Kč

Osobní převzetí na prodejně Skalica (Platba v hotovosti)

  • osobní převzetí na prodejně 0 Kč

4, Pokyny při přebírání balíku a reklamace

Při doručení balíku dopravcem je zákazník (kupující) zboží povinen při převzetí zásilku prohlédnout, zda je v pořádku. V případě viditelného poškození balíčku (balíček je zdeformovaný, roztržený, chybí páska na krabici), prosíme Vás balík vůbec nepřebírejte a ihned nám hlaste poškození zásilky.

V případě poškození balíku a poškození zboží jste povinen ihned sepsat zápis o škodě. V případě, že přepravce už odjel, musíte ho kontaktovat ihned, aby přišel sepsat zápis o škodě, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky. Potřebujete vědět číslo balíku, které je uvedeno na štítku na krabici, datum doručení balíku. Zákaznické oddělení Vám poskytne tel. číslo na konkrétního přepravce. U konkrétního přepravce musíte sepsat zápis o škodě, kde je třeba uvést číslo balíku, doklady o obsahu balíku, popis škody, zda byl balík vyplněn krabicí, papírem, fólií a podobně. Kopii zápisu o škodní události musíte žádat od přepravce pro Vás a následně ji zaslat naší firmě mailem info@norespect.cz nebo poštou. Pokud nebudete postupovat tímto způsobem, naše firma nebude uznávat žádné reklamace týkající se poškození zboží při přepravě, protože musíte reklamaci uplatnit vůči společnosti a sepsat zápis o škodě.

5, Cena zboží, platební podmínky

Ceny uvedené jsou ceny s DPH. Ceny mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod.. Aktuální platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky. Pokud bude na konkrétní zboží probíhat časově omezená sleva, vyhrazuje si prodávající právo v případě vyprodání tohoto zboží nebo skončení slevy jednostranně zrušit tuto slevu. Oznámení o zrušení slevy bude doručeno na emailovou adresu uvedenou v objednávce. V tomto případě je kupující oprávněn objednávku zrušit a to do 24 hodin od odeslání oznámení o zrušení slevy. V opačném případě je objednávka nadále závazná pro obě strany a zboží bude kupujícímu dodáno v původní ceně. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplného zaplacení ceny kupujícím. Při přebírání zásilky na dobírku platí spotřebitel celkovou cenu, která obsahuje cenu za zboží a poplatky spojené s dopravou. Platba je možná na dobírku, převodem na účet nebo v hotovosti.

6, Záruka a reklamace (Reklamační řád)

Záruční doba pro zboží je 24 měsíců. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupený v našem eshopu. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamované zboží čisté (v případě pokud bude zboží znečištěno, reklamace bude zamítnuta), mechanicky nepoškozené, včetně dokladu o nákupu spolu s popisem závady výrobku resp. jak se projevuje chyba. Jako záruční list slouží doklad o nákupu nebo faktura. Při uplatnění reklamace se kupující řídí pokyny, které obdrží emailem od prodávajícího. Reklamované zboží je třeba doručit na vlastní náklady na adresu Milan Tomík - Rybářské potřeby kimonu, Mallého 14, Skalica, 909 01. Na vyřízení reklamací máme 30 dnů ode dne převzetí.

Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, elektrickým přepětím, používáním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením. Reklamace se řeší podle ustanovení Obchodního zákoníku.

7, Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat. Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2020 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Ve Skalici 24.9.2022.

Milan Tomík